Nepraktický kalendář 2019 nevyšel

„Milí přátelé,

potěšil mne váš zájem o Nepraktický kalendář 2019. Záblesk oné pozitivní emoce však byl záhy zadupán do země krutou realitou. Nepraktický kalendář  2019 naše firma nevydala. Při zpracovávání edičního plánu dospělo vedení firmy k závěru, že vydávání Nepraktického kalendáře je natolik ekonomicky úspěšné, že hrozí celému managementu obvinění z realizace neoprávněného majetkového prospěchu. Současně by tak vznikl firmě zcela nepřiměřeně vysoký daňový základ, což by způsobilo prudký nárůst státních příjmů, který by v konečném důsledku mohl i zastavit tak blahodárné trvalé zadlužování naší země. Jistě namítnete, že současné vedení by jistě našlo nějaké nové dotační tituly, jak tomu zabránit. Ale přiznejme si, peníze kazí charakter, jak ostatně názorně vidíme každodenně u osoby explicitně nejmenované v předcházející větě. A to si vážně nechceme vzít na svědomí.

Z uvedených důvodů nám nezbývá, než vám z naší produkce nabídnout nějaký méně ekonomicky úspěšný titul. Věřím, že si spolu se mnou sice popláčete, ale nakonec si přece nějakou náhradu vyberete.

S přáním i tak úspěšného roku 2019 vás zdraví autor Nepraktického kalendáře Tomáš Růžička“

 

Čím se nám kalendář zapsal do srdce?

„Sice nezjistíte kolikátého je, zato se však dozvíte, že v listopadu je to určitě středa.“

20170909_164256
Cítíte paniku, překvapení, nezvladatelný smích z ukázek kalendáře, či si chcete nejdříve ujasnit své praktické důvody pro nákup Nepraktického kalendáře?

Pak jste tu správně.

⇐ Než si přečtete úvodní autorovo úvodní slovo, rozhodně nesmíte přehlédnout autorovu inspiraci z obrázku. 

 

A nyní slíbené úvodní slovo:

Vážený zákazníku,

budu velmi potěšen vaším rozhodnutím zakoupit si náš Nepraktický kalendář. Nepochybně spočine na vašem pracovišti nebo v domácnosti vedle mnoha dalších věcí, které také nepotřebujete. Náš kalendář má ovšem na rozdíl od ostatních zbytečností mnoho výhod, které jistě oceníte. Inu, posuďte sami:

  • nepraktický kalendář vás svou nepraktičností bude udržovat neustále v bdělém stavu (jeho správná obsluha vám zabere většinu pracovní doby)
  • dozvíte se mnoho, sice zbytečných, ale přesto zajímavých informací (třeba, kdy máte slavit Den ženského orgasmu)
  • a v neposlední řadě si ujasníte přesný význam některých českých výrazů, jejichž skutečný obsah častým nadužíváním poněkud vybledl
  • myslím, že vedle těchto předností téměř zaniká drobná nevýhoda, že podle našeho kalendáře jen obtížně zjistíte kolikátého je. To ale, ruku na srdce, nezjistíte ani v jiných kalendářích. To prostě musíte vědět.

K druhému vydání Nepraktického kalendáře na rok 2018 vám autor kalendáře vzkazuje:

Vážený zákazníku, navzdory obrovskému komerčnímu úspěchu s Nepraktickým kalendářem na rok 2017, jsme se rozhodli pokračovat v edici kalendářů s výkladovým slovníkem vybraných příbuzných politicky nekorektních výrazů. Tentokrát jsme politickou nekorektnost poněkud oslabili tím, že vycházíme vstříc našim postiženým spoluobčanům. Náš kalendář cílí na skupiny dyskalkuliků, dysnumeriků, dysgeometriků, dysaritmetiků, dystrigonometriků, dysgoniometriků, dyscyklometriků a spousty dalších dys…., prostě všech numerofóbů. V našem kalendáři nenajdete jedinou číslici, takže listování v něm provádí cílová skupina v bezpečném prostředí, chránícím před jejich postižením. Jelikož jsme ale na vydání našeho kalendáře bez číslic nečerpali žádné evropské ani tuzemské dotace, může náš kalendář užívat i běžný nehendikepovaný občan, ovšem pouze na vlastní nebezpečí.

Přeji vám dostatek trpělivosti při každodenním obracení a radosti nad objevováním již dávno známého.
RNDr. Tomáš Růžička

 


Nezapomeňte se před prvním použitím seznámit s Návodem na použití a Bezpečnostními pokyny.
Můžete také poslat svůj dotaz autorovi, či si přečíst „nezávislou recenzi“ z firmy, která Nepraktický kalendář vydala.