Bezpečnostní pokyny

Autor Nepraktického kalendáře pro vás sepsal těchto pár skutečně dobře míněných praktických rad a poučení:

neprakticky-ikona-2· Výrobek používáte výhradně na vlastní nebezpečí.
· Uvedené texty nejsou vůbec nikým schváleny a mohou u citlivých čtenářů vyvolat alergické reakce.

neprakticky-ikona-3· V případě nevolnosti ihned vyvolejte zvracení anebo naopak.
· Při práci s kalendářem nekuřte, nejezte a nepijte nealkoholické nápoje.
· Při práci s kalendářem používejte ochranné rukavice.

neprakticky-ikona-4· Při práci s kalendářem používejte ochranné brýle. Jo, a také používejte ochranný oděv.
· Při potřísnění pokožky kalendářem postižené místo ihned pečlivě olízejte.
· Výrobek nevhazujte do ohně. (Výjimku uděluji uživatelům se jménem Koniáš.)

bezpečnostní pokyny· Výrobek nepřipojujte ke zdrojům elektrického napětí jakékoliv frekvence. (Ani stejnosměrným.)
· Výrobek ukládejte mimo dosah dětí mladších než jste vy.

bezpečnostní pokyny· Výrobek uchovávejte na suchém a chladném místě.
· Pokud výrobek stejně namočíte, polejete, spálíte, půjčíte dětem nebo jinak zničíte, kupte si nový. Máme jich dost.

bezpečnostní pokyny· Slibuji, že před podpisem tohoto poučení nebudu výrobek používat.

 

bezpečnostní pokynyUspořádání Nepraktického kalendáře je chráněno autorským právem. Pokud jej bezpečnostní pokynypoužijete v rozporu s návodem k použití a bezpečnostními pokyny zasloužíte dostat na bendžo a pak ještě flastra.


A pokud přeci jenom použijete kalendář v rozporu s bezpečnostními pokyny, neváhejte a ihned se zeptejte na další postup autora, nebo se inspirujte jeho odpověďmi v předchozích komentářích.


návod k použitíNezapomeňte si, milý čtenáři, nastudovat také návod k použití!